Ngành kinh doanh quốc tế là gì?

Với nền kinh tế thị trường ngày càng được mở rộng trong thời điểm hiện tại, nền kinh tế Việt Nam đang có bước trở mình mạnh mẽ vươn ra tầm quốc tế để hội nhập kinh tế với các cường quốc trên thế giới thì ngành kinh doanh quốc tế đang là một ngành vô cùng được ưa chuộng, sinh viên kinh doanh quốc tế có rất nhiều cơ hội tốt cả về công việc, thu nhập lẫn các vốn kiến thức có thể tích lũy được khi theo đuổi nó. Bài viết dành cho các bạn học sinh đang có định hướng muốn học kinh doanh quốc tế về các vấn đề các bạn thắc mắc như: ngành kinh doanh quốc tế là gì? Mục tiêu đào tạo ở các trường cho ngành này? Cơ hội nghề nghiệp?
Ngành kinh doanh quốc tế là gì?
Về cơ bản, ngành kinh doanh quốc tế là ngành thuộc nhóm ngành kinh doanh, nhưng cụ thể hơn là hướng tới các lĩnh vực kinh doanh ở tầm quốc tế như: vận tải quốc tế, kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế, marketing quốc tế, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế,…
Mục tiêu đào tạo ngành kinh doanh quốc tế của các trường đại học
Mục tiêu đầu tiên của việc đi học dù bất cứ ngành gì đều là đào tạo các kiến thức cơ bản liên quan tới ngành học, với ngành kinh doanh quốc tế thì mục tiêu đào tạo chính là các kiến thức nền tảng trong quảng trị kinh doanh nhưng hướng tới các kiến thức tổng quan và chuyên sâu về lĩnh vực thương mại quốc tế, ngoài ra còn có đào tạo về các chính sách kinh tế của nhà nước về mặt đội ngoại, nghiên cứu về các xu hướng kinh tế toàn cầu hóa, các kiến thức về hội nhập kinh té thế giới, và các chính sách đầu tư quốc tế của các nước cũng như của Việt Nam,…
Không chỉ vậy, chương trình đào tạo của các trường còn trnag bị cho các bạn sinh viên những kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, các vấn đề giúp chống bán phá giá một cách hiệu quả, các kỹ năng liên quan tới thanh toán quốc tế, tất cả các vấn đề liên quan đến tranh chấp trong thương mại, bảo hiểm thương mai và các kiến thức cơ bản giúp xâm nhập thị trường nước ngoài,…
Cơ hội nghề nghiệp cho ngành kinh doanh quốc tế
Khi học ngành này ra bạn có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt với mức thu nhập cực cao tại các doanh nghiệp Việt Nam và cả doanh nghiệp đa quốc gia cùng cơ hội mở mang tầm nhìn tại nền kinh tế của rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới cùng vô cùng nhiều cơ hội kinh doanh, phát triển bản thân.
Xem thêm tại: http://khoaquocte.vn/
10/12/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *